Aktualizacja regulaminu

Informujemy, że z dniem 17.01.2017 wchodzi w życie zaktualizowany regulamim. Zmiany w stosunku do poprzedniego regulaminu widoczne są w pkt 6 i 8.